Během roku se můžeme potkat na různých řemeslných jarmarcích