O autorském právu

Tvorba z tohoto výtvarného ateliéru podléhá zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.