Podílím se

Podílím se na organizaci různých akcí na různých místech naší vlasti. Některé organizuji celé vč. doprovodného programu, na některé zajišťuji pouze řemeslné tržiště, dílny pro děti, předvádění řemesel. Lidičky provozující řemesla, vlastnící dobové stánky + oděvy a mající zájem o poskytnutí prodejního místa na některé z níže uvedených akcí prosím, aby mě kontaktovali předem.