Trhy a jarmarky

Atmosféra dobových či řemeslných jarmarků mě naprosto uchvátila...

Můžeme se potkat na různých řemeslných či dobových jarmarcích.